Facebook och social journalistik

Facebook med sina 500 miljoner användare har kommit att bli ett kraftfull verktyg inom journalistiken. Den ”sociala journalistiken” tar plats på arenan. Med denna utveckling ser vi hur avståndet krymper mellan händelsernas verkliga centrum och nyhetskonsumenten. De nyhetsmedier som på allvar tagit plats på Facebook har en stor fördel, nyheterna finns där och kommunikationen är helt öppen och omedelbar.

Se på den pågående Nordafrikarevolten. Fanns det någon tidning som inte hämtade sina snabba nyheter från Facebook? Knappast. Det var ju där revolutionen började, tog fart och fick effekt.
Om vi leker med tanken att Facebook skulle vara en nation, då ser vi världen tredje största land, en supermakt.

Hela den här omdaningen av nyhetsförmedling är genomgående positiv. Den kan nästan få oss att känna att vi står där på Pärltorget i Bahrain och kräver frihet bland tusentals andra. Vi är nära. Varje människa i sig blir en liten nyhetsbyrå.

Det återstår bara en egentlig fråga. Vill vi ha nyhetsmedier som hjälper oss att vaska fram nyheter som är kvalitetssäkrade, evaluerade och förmedlade med kunskap då måste någon betala deras levebröd. Nyhetsbranschen måste lära sig SE vilket håll pengarna kommer ifrån innan det är för sent och de slutar i samma kris som skivbranschen är i. Det finns pengar att tjäna, det gäller bara att titta åt rätt håll.

Niklas Lagström

Niklas Lagström driver Lagrafica, ett företag som arbetar med att producera video för webben främst för reklam och marknadsföring. Vårt fokus är att konvertera våra uppdragsgivares produktioner till nya kunder. Vi samarbetar med de bästa reklam och kommunikationsbyråerna för att mäta nyttan och effekten av investeringen hos oss.
För att kunna leverera en helhet erbjuder även Lagrafica tjänster inom produktfotografi och Wordpressutveckling.