Reklamfilm och radiorelkam för gymkedjan Fitness 24Seven.
Min roll: Fotograf och delvis inspelningsledare.