”Mobil försvann ur skåp – Eslöv” så löd en rubrik på Skånskans webb
jag läste idag. Först tänkte jag, men herregud, vem bryr sig?? Strax
där efter insåg jag att det är ju det här som blir lokaltidningarnas
framtida roll. Rapportera Extremlokala nyheter och fördjupad
specialkunskap. De senaste morgnarna när jag öppnat min papperstidning
Sydsvenskan, har jag varje gång insett att det mesta av det här har
jag redan läst på nätet, så varför sitter jag då här med tidningen på
bordet? Det finns två saker som jag tycker är värdefullt med
Sydsvenskan idag. Lokal information och debattartiklar. Allt annat
känns det som om det övriga mediabruset klarar av rätt bra själv. Och
för att återanknyta till notisen på Skånska dagbladets webb, så är det
just så pass lokal info som jag tror läsare kommer att vilja ha i
framtiden. Eller vad tror du?